Dandie Dinmont Club

Klubben för dig som har en dandie!

Välkommen

Till klubbens hemsida!
Hoppas att ni kommer att trivas hos oss.

Sätt ett tassavtryck här!

Vill du bli medlem?

Klubben är vilande

Kolla i våra fotoalbum! 

Kolla in vår blogg! 

 
Den är till för dina berättelser som du vill dela med dig av!
Läs om vad som händer runt om i vårt avlånga land!

Skicka in ditt material

Till bloggen. Till hemsidan,
Info, om MH-beskrivna hundar ni vill ha med på sidan.
Fullständigt namn, vad du kallar hunden och registreringsnummer.
dandiedinmontclub@hotmail.se  
Visst material kan vidarebefordras till styrelsen innan publicering.

DDT på Facebook

ddt-pa-fb.jpg

Kennel/Terrierklubbar

Svenska kennelklubben
NSTK (Numerärt små terrierraser)
Svenska Terrierklubben

Nyhetsbrev

Mentaltest hund

Hur går ett MH till?                     

Mentalbeskrivning Hund (MH) beskriver de beteenden som, genom
forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare
igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Den som beskriver hunden kallas mentalbeskrivare. En mentalbeskrivare har
minst 125 timmars teoretisk utbildning bakom sig samt ett par års samlad
praktisk erfarenhet från att ha medverkat som funktionär på ett antal
mentalbeskrivningar.

I ett standardiserat protokoll och utifrån en
intensitetsskala beskrivs hundens reaktioner i dessa olika moment. Beskrivningen
tar cirka 45 minuter.


 mh-spoket.jpg 
 

Mentalbeskrivningens olika moment


Kontakt/socialitet

Beskrivaren iakttar
hundens reaktioner via kontakt och samarbete med en främmande människa.
Man
tittar också på hur hunden låter sig hanteras av en testledare.
 

Lek/lekfullhet

Beskrivaren tittar på
hundens vilja att samarbeta med en människa genom att titta på lusten att jaga
ifatt och gripa en trasa samt hur engagerad den är i leken.


Jaktlust/Förföljande

Beskrivaren tittar på
hundens
intresse att följa efter bortflyende föremål, hur snabbt den startar och vad den
gör med föremålet när den hittar det.

Aktivitet

I momentet aktivitetsnivå tittar beskrivaren på hur hunden beter sig i ett passivt tillstånd,
där ägaren står helt still med hunden kopplad. Här reagerar hundar
olika,
men önskvärt är att hundar kan koppla av i en passiv situation trots att

den har varit aktiv precis innan.

Nyfikenhet/intresse

Beskrivaren tittar på
hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna sin ägare för att undersöka det som nyss hänt och
eventuellt vara aktiv med vad som kan ha uppfattats som
skrämmande.
Man beskriver även hundens intresse för att inleda eller besvara
lekinvit med en funktionär på
avstånd från
ägaren.

Skott

En ljudkänslig hund mår inte bra i dagens bullriga samhälle och hundar som är skotträdda
eller skottberörda för
ofta över denna rädsla till sina avkommor. För användning i avel och vid
utbildning är det viktigt att hundarna inte är skotträdda. På ett MH beskriver man om hunden är
skottberörd både under lek med ägaren och i passivt
tillstånd.

Rädsla

Det kan vara rationellt för hunden att bli rädd om den utsätts för ett plötsligt hot, som i ett moment då en
overall plötsligt dras upp framför hunden. Det är också viktigt att rädslan släpper när överraskningen/hotet upphör och att hunden slappnar av och kanske till och med visar nyfikenhet för det som skett. Detta, samt hur mycket stöd hunden söker från sin förare, tittar beskrivaren på i flera moment.

Hot

I det här momentet använder man funktionärer utklädda till spöken för att se hur hunden reagerar på okända hot som långsamt närmar sig hunden. Beskrivaren tittar på hur hunden står emot hotet, om den vill försvara sig eller sin förare, samt om hunden visar intresse att undersöka spökena efter att dessa slutat agera hotfullt.

Efter beskrivningen

Efter beskrivningen får hundägaren en kopia av protokollet som bevis för att hunden har känd mentalstatus. Originalet skickas via Brukshundklubben till Svenska Kennelklubben (SKK) för registrering och förs in i hundens stamtavla.

 UPP

Bestämmelser MH


Här hittar du bestämmelser och anvisningar för Mentalbeskrivning
Hund (MH), Mentaltest (MT) och Korning.

Mentalbeskrivning Hund (MH)

Bestämmelser MH (pdf) >>
Uppdaterad januari 2012. Bestämmelser för

Mentalbeskrivning Hund (MH) till exempel reglernas tillämplighet, ansökan,
villkor för deltagande, prioriteringsordning, redovisning och funktionärer.
Anvisningar MH (pdf) >>
Anvisningarna beskriver hur varje moment skall utföras
i Mentalbeskrivning Hund (MH). Justerade 13 juli 2011.
Beskrivningsmall, nyckel, MH  (pdf) >>


Korning & Mentaltest
(MT)

Bestämmelser MT & korning (pdf) >>
Uppdaterad januari 2012.

Korningen är uppdelad i två delar, en mentaltest och en exteriörbeskrivning.
Bestämmelser för att arrangera, villkor för deltagande, prioriteringsordning,
funktionärer med mera.
Anvisningar MT (pdf) >>
Uppdaterad januari 2012. Anvisningarna hur
varje moment skall utföras i Mentaltestet (MT).
Bedömningsmall, nyckel, MT (pdf) >>
Uppdaterad januari 2012.
  
Källa: http://sbk.nu/templates/Page.aspx?id=8709

Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund

MENTALBESKRIVNING FÖR ALLA HUNDAR – BPH

Alla våra hundar är olika men de har ett gemensamt: de ska må bra inte bara till kropp utan också till själ. Oavsett vilken ras du äger är du välkommen med din hund till SKKs mentalbeskrivning BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – en beskrivning utformad för att passa alla hundar. Verksamheten växer snabbt och allt fler hundar av olika raser genomgår beskrivningen.

Mentalbeskrivningar och tester är något som i många år hört bruks- och tjänstehundar till. Men mentalitet är inte något som enbart angår arbetande hundar. Minst lika viktigt är det att familje- och sällskapshunden är harmonisk och trivs i sin vardag.

Men det är knappast så att alla hundar och hundraser ska vara likadana. Vi väljer vår favoritras just för dess speciella sätt och egenskaper. Alla hundar blir inte överlyckliga när de träffar nya människor, alla blir inte särskilt överraskade när något hastigt dyker upp i synfältet, alla vill heller inte jaga efter leksaker - och precis så ska det naturligtvis få vara.

Mentalbeskrivningar innebär att vi får ökad kunskap om våra hundrasers likheter och skillnader. Vi ser dessutom variationer i beteende inom en ras, något som ger uppfödarna verktyg för avelsurval. Hundägaren får genom mentalbeskrivningen bättre kännedom om var den egna hunden har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Beskrivningen kan också ge en förklaring till uppträdande och agerande hos en hund som uppfattas som krävande eller oönskade. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del information.

I många raser är mentalbeskrivningar något nytt. Ett första steg är att du som hundägare/uppfödare deltar på BPH med din hund/dina hundar. Det leder till större kännedom om hur individer i rasen reagerar i olika situationer. Så småningom ger den kunskapen en uppfattning om kvaliteter som man vill värna om men också om detaljer som kanske behöver förändras en smula överlag. BPH gör vi för att vi vill veta mer och varje hund som deltar är viktig!

BPH är en beskrivning – inte ett prov eller ett test. Det betyder att en hund inte värderas som godkänd eller icke godkänd vilket är viktigt att känna till. I SKKs officiella register noteras att beskrivningen är genomförd för hunden ifråga och resultatet redovisas i ett s k spindeldiagram som gör det möjligt att jämföra en individ med övriga beskrivna hundar i rasen.

Det finns all anledning att värna om egenskaper och personlighet hos allt från den största varghund till minsta chihuahua. Och – oavsett storlek – är de alla välkomna till BPH-beskrivning!


Foto: Åsa Lindholm

Bildtext: BPH-banan innehåller olika moment. I ett av dem får hunden jobba för att nå sitt favoritgodis. Hur länge och hur intensivt hunden agerar samt om den försöker att få hjälp av sin ägare dokumenteras.

 

Läs mer om BPH och anmäl dig på www.skk.se/bph

BPH-banor finns på ett flertal platser runt om i landet från norr till söder. Beskrivningen är kvalitetssäkrad och samtliga funktionärer utbildade inom SKK-organisationen.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
free counters